Các hướng dẫn thủ tục thành lập Công ty, Chi nhánh Công ty, Công ty con tại Campuchia, do Thương vụ Việt Nam tại Campuchia tổng hợp.

Thủ tục thành lập Công ty tại Bộ Thương mại Campuchia

1. Soạn thảo Điều lệ công ty theo có chữ ký của tất cả các thành viên Công ty. (làm 04 bản tiếng Khmer và 04 bản tiếng Anh).

2. Hợp đồng thuê trụ sở Công ty tại Campuchia (bằng tiếng Khmer và tiếng Anh, có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương sở tại, và kèm theo hóa đơn điện – nước – bưu điện nếu có, làm 04 bản tiếng Khmer và 04 bản tiếng Anh).

3. Phô tô Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân của Giám đốc Công ty (04 ảnh 4 x 6) có xác nhận Công chứng (04 bản tiếng Khmer và 04 bản tiếng Anh).

4. Giấy xác nhận của Chính quyền địa phương về không phạm tội hình sự (04 bản tiếng Việt và 04 bản tiếng Anh).

5. Chuẩn bị kinh phí nộp lệ phí xin giấy phép thành lập Công ty với số tiền lệ phí khoảng 700,00 USD.

6. Điền thông tin và ký xác nhận vào các mẫu đơn theo quy định của Bộ Thương mại Campuchia khi đến Bộ Thương mại nộp hồ sơ (nếu Bộ yêu cầu)

Thủ tục thành lập Công ty con, Chi nhánh Công ty tại Campuchia

1. Soạn thảo Điều lệ Công ty có chữ ký của tất cả các thành viên Công ty. (làm 04 bản tiếng Khmer và 04 bản tiếng Anh).

2. Hợp đồng thuê trụ sở Công ty tại Campuchia (bằng tiếng Khmer và tiếng Anh, có xác nhận nhận của cơ quan chính quyền địa phương sở tại và kèm theo hóa đơn điện – nước – bưu điện nếu có, làm 04 bản tiếng Khmer và 04 bản tiếng Anh).

3. Phô tô Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân của Giám đốc Công ty (04 ảnh 4 x 6) có xác nhận Công chứng (04 bản tiếng Khmer và 04 bản tiếng Anh).

4. Giấy xác nhận của Chính quyền địa phương về không phạm tội hình sự (04 bản tiếng Việt và 04 bản tiếng Anh).

5. Chuẩn bị kinh phí nộp lệ phí xin giấy phép thành lập Công ty với số tiền lệ phí khoảng 700,00 USD.

6. Điền thông tin và ký xác nhận vào các mẫu đơn theo quy định của Bộ Thương mại Campuchia khi đến nộp hồ sơ tại Bộ Thương mại (nếu Bộ yêu cầu).

7. Dịch và Công chứng Giấy thành lập Công ty mẹ; Điều lệ Công ty mẹ (04 bản tiếng Anh).

8. Giấy ủy quyền của Tổng giám đốc/ Giám đốc cho người được làm Giám đốc Công ty/ Trưởng chi nhánh Công ty tại Campuchia. (04 bản tiếng Anh).

Sau khoảng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia sẽ cấp giấy phép đăng ký thành lập Công ty/Chi nhánh Công ty tại Campuchia.

Làm thủ tục online

Doanh nghiệp cũng có thể làm thủ tục online thông qua vào mạng của Bộ Thương mại Campuchia : www.businessregistration.moc.gov.kh sau đó điền  các thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thương mại Campuchia.

Theo VietNamExport