Công ty Vietcambiz thông tin đến quý khách hàng – Riêng 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam có 4 dự án đầu tư mới và 4 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký đạt 38,5 triệu USD… tại Campuchia.